Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

S.N. Date Title Download
1

2020/05/11

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको सूचना
2

2020/04/28

Notice of Re-Extension of Date-Furniture
3

2020/04/12

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना
4

2020/03/15

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
5

2020/02/28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
6

2020/01/26

Bid for Procurement of Double Cab Pick-Up; & Supply, Installation, Commissioning and Calibration of Civil Engineering Lab Equipments
7

2019/12/22

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of supply, delivery and installation of Laptop and Desktop Computers; S.N.CIAAHTD/SQ/GOODS/01/076-77
8

2019/12/15

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना
9

2019/12/01

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि आह्वान गरिएको सूचना
10

2019/11/07

आयोगबाट गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन