Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

Press Release 2019/02/03_B -सरकारी आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्‍न ।


Download Now
  

Other Press Release