Online
Complaint
S.N. Date Title Download
1

2023/02/06

भ्रष्टाचार विरुद्धको सूचना N/A
2

2023/02/05

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना |
3

2023/01/05

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Purified Drinking Water
4

2023/01/04

समाचार तथा लेख रचना पठाउँदा भर्नुपर्ने फारम
5

2023/01/03

समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना
6

2023/01/03

मिति २०७९।०९।१९मा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना
7

2023/01/02

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
8

2023/01/02

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना
9

2023/01/02

कविता लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
10

2023/01/02

"भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन" सम्बन्धी मिति २०७९।०९।१८मा गोरखापत्रमा प्रकाशित कविता प्रतियोगिता, नारा(Slogan) प्रतियोगिता र निबन्ध प्रतियोगिता आह्वान सम्बन्धी सूचना