Online
Complaint
S.N. Date Title Download
1

2022/09/21

32nd Annual Report- 2078/079
 • PDF
 • 2

  2021/11/29

  31st Annual Report- 2077/078
 • PDF
 • 3

  2021/01/18

  तीसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश पुस्तिका २०७६/७७
 • PDF
 • 4

  2020/03/16

  नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु ।
 • PDF
 • 5

  2020/03/13

  नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम (One District One Product) ओने को कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु ।
 • PDF
 • 6

  2020/02/13

  रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन
 • PDF
 • 7

  2020/01/13

  स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६
 • PDF
 • 8

  2019/12/01

  स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धानःसवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएका सुझावहरु
 • DOC
 • 9

  2019/01/28

  नेपालमा भ्रष्‍टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५
 • PDF
 • 10

  2019/01/28

  नेपाल सरकारद्वारा सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्‍का व्यवस्थापनको अवस्‍था अध्ययन तथा विश्‍लेषण (२०७५ माघ)
 • PDF