Division no 9

 • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
 • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
 • राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
 • प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा मात्र (सात वटै प्रदेश)
 • प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन मात्र (सात वटै प्रदेश)
 • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (सात वटै प्रदेश समेत)
 • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
 • कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
 • युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
 • प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको न्याय, कानून सम्बन्धी मात्र
 • संघीय संसद, प्रदेश सभा-सातवटै
 • ऐन नियम परामर्श
 • आयोगबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन।