Gallery Title: माननीय आयुक्त सावित्री थापा गुरुङज्यूको बिदाइ कार्यक्रम