S.N. Date Title
51

2021/10/06

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाको भूमिका - डा. माधव अधिकारी
52

2021/10/05

सुशासनका प्राथमिकता -भरत गौतम
53

2021/10/04

प्रदेश २ मा अख्तियारको छानबिन - श्यामप्रसाद मैनाली
54

2021/09/23

भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार शिक्षा - त्रिलोचन पौड्याल
55

2021/09/22

भ्रष्टाचारको स्रोत नै चुनाव - श्यामप्रसाद मैनाली
56

2021/08/25

सङ्घीय सुशासनको सबलीकरण -डा. दामोदर रेग्मी
57

2021/08/25

संस्थागत भ्रष्टाचार र बेरुजु - श्रीप्रसाद प्रसाई
58

2021/07/24

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण प्रयास - डा. वेदप्रसाद काफ्ले
59

2021/07/13

प्रशासन सुधार र पात्रहरू -श्यामप्रसाद मैनाली​
60

2021/07/06

सुशासनका लागि नेतृत्वको जिम्मेवारी - शिवराम न्यौपाने