नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु ।


Download Now
  

Other Reports

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१
2024/07/04
अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ तेस्रो संशोधन समेत
2024/07/04
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१
2024/06/07
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ४, २०८० माघ-चैत
2024/05/13
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ४, २०८० माघ-चैत
2024/05/13
स्मारिका २०८०
2024/03/17
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को पहिलो र दोस्रो संशोधन मिलाइएको प्रति
2024/02/14
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
2024/02/11
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित)
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ३, २०८० कार्तिक-पुस
2024/02/09