नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु ।


Download Now
  

Other Reports

स्मारिका २०८०
2024/03/17
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को पहिलो र दोस्रो संशोधन मिलाइएको प्रति
2024/02/14
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
2024/02/11
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित)
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ३, २०८० कार्तिक-पुस
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ३, २०८० कार्तिक-पुस
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक २, २०८० साउन-असोज
2023/12/07
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक २, २०८० साउन-असोज
2023/12/07
तेत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/८०
2023/10/11
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक १, २०८० वैशाख-असार
2023/09/25