Online
Complaint

Acceptance_notice_of_construction


Download Now
  

Other Notices

बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
2021/08/20
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना
2021/07/15
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |(दोश्रो पटक)
2021/06/22
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |
2021/06/14
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-09 & CIAA-NCB-10/2077-078)
2021/05/25
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-07 & CIAA-NCB-08/2077-078)
2021/05/11
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-05 & CIAA-NCB-06/2077-078)
2021/04/28
Invitation for BIDs (for the procurement of Electronic goods)
2021/04/22
Invitation For Bids (Supply and Delivery of 4WD Vehicle(CIAA-NCB-07/2077-078) and Motorcycle(CIAA-NCB-08/2077-078))
2021/04/09
Notice for Addendum–2 ,Contract No: CIAA–NCB-05-2077/78
2021/03/24