Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल,काठमाडौं

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना

यस आयोगको स्थापना दिवस-२०७६ को अवसरमा आयोजना गरिने वक्तृत्वकला तथा कविता प्रतियोगितामा भाग लिन ईच्छुक विद्यार्थीहरुलाई बोल्ने विषयवस्तुको ढाँचा र आफ्नो कविता आयोग र आयोगको कार्यालयमा पठाउने म्याद मिति २०७६।०८।२९ गतेसम्म तोकिएकोमा सो को समयावधि थप गरी मिति २०७६।०९।०६ गते सम्म कायम गरिएको छ।विस्तृत जानकारीको लागि मिति २०७६।०८।१५ गतेको गोरखापत्र वा आयोगको वेवसाइट WWW.ciaa.gov.np हेर्नु हुन अनुरोध छ।

Download Now
  

Other Notices

Notice of Bid of Supply of Printing Job
2020/09/08
कार्यालय तथा स्टेस्नरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
2020/08/25
Notice of Re-Extension of Date-Furniture
2020/04/28
फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना
2020/04/12
फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
2020/03/15
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
2020/02/28
Bid for Procurement of Double Cab Pick-Up; & Supply, Installation, Commissioning and Calibration of Civil Engineering Lab Equipments
2020/01/26
Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of supply, delivery and installation of Laptop and Desktop Computers; S.N.CIAAHTD/SQ/GOODS/01/076-77
2019/12/22
वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना
2019/12/15
वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि आह्वान गरिएको सूचना
2019/12/01