Online
Complaint

श्री आधारभूत विद्यालय नाङराङ्गे, उदयपुरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष पूर्ण बहादुर क्यापछाकी उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०६।०२ गते।
------------------------------------------
 
जिल्ला उदयपुर, उदयपुरगढी गाउँपालिका-७ मा रहेको श्री आधारभूत विद्यालय नाङराङ्गेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षले बिद्यालयको आयस्रोत बढाउने कार्यको लागि लगानी लगाउने भनी तत्कालीन प्रधानाध्यापकबाट कागज भरपाई गरी बिद्यालयको रकम लिई हालसम्म फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला उदयपुर, उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा रहेको श्री आधारभूत विद्यालय नाङराङ्गेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष पूर्ण बहादुर क्यापछाकी मगर भन्ने पूर्ण बहादुर क्यापछाकीले आफ्नै अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक राखी निर्णय गराई बिद्यालयको आयस्रोत बढाउने कार्यको लागि लगानी लगाउने भन्ने शर्तमा बिद्यालयको बचतको रूपमा रहेको तथा बिद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त रकम रु.१,९०,०००।- (एक लाख नब्बे हजार रुपैयाँ) श्री आधारभूत बिद्यालय नाङराङ्गेका तत्कालीन प्रधानाध्यापकबाट कागज भरपाई गरी लिएकोमा हालसम्म फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको देखिएको हुँदा निज पुर्ण बहादुर क्यापछाकीले सार्वजनिक ‍सम्पत्ति हानी नोक्सानी/हिनामिना गरेकोले निज पूर्ण बहादुर क्यापछाकीको उल्लिखित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर हुन आएको हुँदा निज पूर्ण बहादुर क्यापछाकीलाई विगो रु.१,९०,०००।- (एक लाख नब्बे हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना र ऐ.ऐ. दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिमको कैद सजाय हुनका साथै ऐ. दफा १७ बमोजिम हिनामिना भएको बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ। 
 
प्रवक्ता
भोला दाहाल

Download Download
  

Other Press Release

जिल्ला बारा, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरीसमेत ५ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2023/09/24
साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलसमेत २ जना उपर नक्कली नियुक्ति पत्र बनाई नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2023/09/19
श्री आधारभूत विद्यालय नाङराङ्गे, उदयपुरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष पूर्ण बहादुर क्यापछाकी उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2023/09/19
जिल्ला सिरहा, नापी कार्यालय, लहानमा कार्यरत अमिन (करार) दिपरन्जन यादव उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2023/09/19